• Joliv

Digitalisering, bra ledarskap och medarbetarna är nyckeln

VD Patrick Livijn på Adeo Care är kunder till Joliv sedan många år tillbaka och bedriver hemtjänstverksamhet i Stockholmsområdet. Han beskriver en vardag där Coronapandemin förvisso är ständigt närvarande men inte påverkad i den utsträckning som många kanske tror.

-Vår hemtjänstverksamhet är än så länge mer förskonad än många av landets äldreboenden. De naturliga avbrotten mellan besöken och avstånden förklarar mycket men andra faktorer som bidrar är det digitala utvecklingsarbetet, bra ledarskap och fantastiskt kompetenta och engagerade medarbetare, säger Patrick Livijn när vi ringde upp honom för att ställa några högaktuella frågor.

När började krisen märkas hos er?

-Det var inte i form av smittan i sig utan det var tidigt i mars när kommunen började skicka ut information till berörda verksamheter att vi behövde säkerställa och skärpa våra hygienrutiner. Något vi alltid är väldigt noga med och följer. Media ökade rapporteringen om pandemin i Sverige och i samma veva började Folkhälsomyndigheten skicka ut rekommendationer, berättar Patrick.

-Det påverkade oss på så sätt att vi blev mer uppmärksamma och som de flesta andra kunde vi konstatera att vi hade brist på skyddsutrustning. Många anhöriga till våra kunder hörde av sig och var oroliga och ville ha information om vad vi har för rutiner för att säkerställa att vi inte bär med oss smitta. Så det påverkade oss på flera olika sätt men mycket genom att vi fick börja möta och hantera stor oro hos kunder och anhöriga, säger Patrick.

Hur påverkar krisen ert dagliga arbete?

-När kommunen förväntade sig en kraftig ökning av antal smittade ställde vi om verksamheten. Då höll vi alla chefer och planeringsledare hemma under en period. De kunde då styra hela verksamheten genom Mobil Omsorg i princip  som vanligt. Den omställningen hade inte varit möjlig tidigare, säger Patrick.

-Men, det är tufft för personalen som är ute och krigar varje dag och utan ledningen på plats, fungerar det upplägget inte allt för länge. Nu alternerar vi så att vi både sköter verksamheten på distans och på plats. De vi besöker behöver ju oss och till skillnad från äldreboenden, som är mer drabbade, blir det ett tydligt avbrott mellan våra besök vilket kan ha hjälpt till att hålla antalet smittade nere.  

Beskriv läget hos er just nu?

Trots ungefär 500 kunder har vi bara 2 smittade än så länge vilket vi tolkar som att vi har väldigt bra rutiner och en stabil verksamhet. Jag vill verkligen lyfta fram vår personal som jag är otroligt imponerad av. Deras hygienrutiner sitter i ryggmärgen och de peppar och stöttar varandra hela tiden, berättar Patrick.

-Jag är också otroligt imponerad över deras handlingskraft! När visiren började sina tillverkade de egna och likadant med annat som vi har haft brist på. De ser till att lösa så gott som varenda situation på ett fantastiskt kreativt och uppfinningsrikt sätt, säger Patrick.

Är det något du vill lyfta som har stuckit ut så här långt, som ni har lärt er och vill ta med er framöver om en liknande situation skulle uppstå igen?

- Situationen är helt ny och i sig en stor lärdom men jag vill gärna lyfta det som har varit positivt. Våra medarbetare som är otroligt kompetenta och stabila. Vikten av bra ledarskap och det mobila, digitala arbetssättet som måste finnas på plats. Allt det har satts på prov och så här långt ser det ut som att vi gör rätt saker. Även känslan av att vi gör stor skillnad. Vi har fått väldigt få avbokningar på besök och det innebär ju att våra kunder, de äldre i behov av vår omsorg, verkligen har stort förtroende för oss och behöver vår hjälp, avslutar Patrick.


96 visningar0 kommentarer