• Joliv

Joliv firar 20 år!

God vård och omsorg är personlig.


20 år är en mycket lång tid. En stor del av livet. Under dessa år har jag fått uppleva hur Joliv vuxit från start up till ett etablerat företag med 25 medarbetare. Vi har utvecklats från en god idé till ett professionellt företag med fantastiska medarbetare, kunder och många unika lösningar för vårdens och omsorgens utmaningar. Under dessa år har jag följt nära anhörigas sista tid i livet, jag har varit på BB tre gånger, varit på vårdcentralen med ett av barnen för att ta ut en pärla ur näsan. Jag har, i rollen som förälder, också gått igenom faser av oro, ängslan, sjukdomsbesked, vardag, hopp och behandling för ett av våra barn.


Förr eller senare blir god vård och omsorg personlig för oss alla. I den stunden när du är rädd och ledsen är inget annat viktigt. De här tankarna fanns där redan från början och vårt syfte, vårt ”purpose” har alltid varit, och är, den viktigaste drivkraften för oss på Joliv. Vårt ”purpose” motiverar och engagerar oss varje dag. Det känns väldigt bra i hjärtat att göra gott.


Förr eller senare blir god vård och omsorg personlig för oss alla. I den stunden när du är rädd och ledsen är inget annan viktigt.

Varje månad planeras, genomförs och dokumenteras mer än två miljoner hembesök med våra IT-stöd. Vi jobbar varje dag för att ge rätt förutsättningar i form av god planering och information till alla hjältar där ute som gör jobbet. Varje dag arbetar vi också för att hitta nya digitala verktyg som kan underlätta vardagen för medarbetarna och höja kvaliteten för den enskilde. Utvecklingen är snabb, spännande och fantastisk.


Jag är optimistisk. Samhället står inför stora utmaningar med en åldrande befolkning men med hjärta, hjärna och hårt arbete kommer vi tillsammans med våra kunder kunna möta dessa utmaningar.'


Hip, hip Hurra för Joliv 20 år!


Christian Strömblad

Ordförande, Joliv96 visningar0 kommentarer