• Joliv

Katarina Pihl lämnar VD-posten i samband med Jolivs samgående med Alfa eCare

I början av sommaren kom nyheten att Joliv och Alfa eCare slås samman under den gemensam ägaren Main Capital för att skapa en ledande e-hälsoaktör på den svenska vård- och omsorgsmarknaden. 1 september träder en ny organisation i kraft och i samband med det lämnar Jolivs nuvarande VD, Katarina Pihl, över posten till Albert Winter, nuvarande VD på Alfa eCare. I och med samgåendet blir verksamheten dubbelt så stor och omfattar ca 60 medarbetare med kontor både i Västerås och Malmö.


"Jag har varit anställt i Joliv i nästan 10 år och haft uppdraget som VD i 7 år. Under den tiden har vi vuxit från att vara fyra medarbetare till idag, 25. Vår omsättningar har gått från ca 4 miljoner till 25 miljoner. Nu står både Alfa eCare och Joliv inför ett tillväxtsteg och jag ser det som helt naturligt att lämna över till en ny ledning för att genomföra detta. Jag har skapat en arbetsplats som är väl förberedd och det ska bli jättespännande att följa verksamheten framöver", säger Katarina Pihl.


Katarina Pihl

Från den 1 september 2020 tar Albert Winter på Alfa eCare över rollen som VD för Joliv och den nya organisationen men Katarina kommer vara kvar under september månad för att säkerställa samgåendet mellan bolagen.


"För Joliv innebär det att vi kommer bli en ännu större aktör inom digitalisering för vård- och omsorgsverksamheter. Tillsammans med Alfa eCare kommer vi kunna erbjuda en ännu större produktportfölj. Båda bolagen har dessutom mer än 20 års erfarenhet av digitalisering inom vård och omsorg", säger Katarina.


Katarinas ledarskap har till stor del bestått av att lyfta medarbetare och deras unika kompetenser och egenskaper. Att ha ett driv och rätt "purpose" har också varit viktigt.


"Det finns mycket som är unikt med Joliv men främst är det alla fantastiska medarbetare. På vår arbetsplats har ungefär hälften av oss erfarenhet sedan tidigare från vård och omsorg. Alla som jobbar här har ett tydligt syfte, att vi vill göra skillnad. Varje medarbetare har specifik kompetens och erfarenhet som vi jobbat medvetet med att lyfta i bland annat medarbetarsamtal med personliga mål och uppföljningar. Många gånger har jag under första introduktionsveckan av nya medarbetare fått feedbacken att man känner sig så välkommen! Att man känns som en i gänget på en gång och att ens specifika kompetens är efterfråga från dag 1", berättar Katarina.


Framtidsplanerna är inte helt spikade ännu men Katarina betonar att hon kommer fortsätta arbeta med frågor om rättvisa och allas lika värde. Något hon verkligen brinner för.

"Oavsett om det handlar om brukare/patienter eller medarbetare inom vård och omsorg så behöver de ha tillgång till det som de blivit beviljade eller ska utföra. Jag är helt övertygad om att genom samverkan mellan både kommuner, regioner, privata utförare samt leverantörer så kommer vi tillsammans kunna lösa den framtida förändring som krävs genom digitalisering.

Jag kommer fortsätta driva dessa frågor när jag lämnar Joliv men än så länge är det inget bestämt om var detta blir", avslutar Katarina Pihl.


Läs artikeln om tillträdande VD Albert Winter.


Albert Winter, tillträdande VD

570 visningar0 kommentarer