• Joliv

Jolivs nya modul Digital signering har sänkt avvikelser med 52 procent

Uppdaterad: 8 mar 2019

Under våren lanserar Joliv modulen Digital signering, som en del av deras redan väl etablerade verksamhetsstöd Mobil Omsorg. Jolivs VD, Katarina Pihl berättar om fördelarna med Digital signering och varför den skiljer sig från konkurrenterna.


Hur skiljer sig Digital signering i Mobil Omsorg från era konkurrenter?


- I Mobil Omsorg är den digitala signeringen inte en isolerad del utan ingår i hela planeringen, genomförandet och uppföljningen av uppdraget kring en brukare/patient. De insatser som ska signeras skrivs in av ansvarig sjuksköterska och planeras tillsammans med brukarens/patientens andra insatser för att säkerställa helhetsuppdraget. I Mobil Omsorg får ansvarig sjuksköterska en överblick över samtliga delegeringar och när de ska förnyas. På så sätt är det alltid en medarbetare med rätt kompetens som kommer vid rätt tidpunkt för att utföra HSL-insatsen och det är unikt för den Digitala signeringen i Mobil Omsorg.


Varför behöver man digitalisera HSL-insatser?


- Genom att digitalisera signeringslistan, som tidigare bara funnits på papper, går man ifrån ett arbetssätt som varit tidskrävande, oflexibelt och riskfyllt. Det innebär att man minimerar risken för allvarliga konsekvens som tyvärr kunde uppstå.


Vad är de största vinningarna med digital signering?


- I pilotverksamheter har vi sett att antalet avvikelser för HSL-insatser har minskat med 52 procent redan de första månaderna. Genom det digitala stödet har sjuksköterskan hela tiden uppdaterad information om vad som har avvikit och för vilken brukare/patient. Det ökar tryggheten för alla.


243 visningar0 kommentarer