• Joliv

Stockholms Stad har valt Jolivs Mobil Omsorg

- Det här känns fantastiskt! Vi är enormt stolta och glada över att kunna dela med oss av nyheten att Joliv vann Stockholms Stads upphandling med högt satta betyg både på användarvänlighet och funktionalitet. Vi tackar för det fina förtroendet och ser fram emot ett väldigt gott samarbete framöver, säger Jolivs grundare Christian Strömblad.


Syftet är att med hjälp av moderna digitala lösningar hjälpa alla medarbetare i deras uppdrag; att ge Stockholms invånare en kvalitativ och personligt anpassad vård och omsorg och samtidigt hushålla med resurserna.


- Vi på Joliv har arbetat väldigt långsiktigt och målmedvetet. Grunden till vårt tänk om användbarhetens betydelse lärde vi oss redan 2003 när vi införde Mobil Omsorg i stadsdelen Spånga-Tensta. Där hade vi över 20 nationaliteter i personalgruppen och över 40 i kundgruppen. Arbetsgruppen på den tiden var mycket entusiastiska och duktiga om än ovana med datorer och inte minst handdatorer, berättar Christian Strömblad.

- Under dessa år har den tekniska utvecklingen varit fantastisk vilket skapar helt andra förutsättningar för att skapa nytta för verksamheten. Viktigaste förutsättningen är användbarhet och målet är kvalitet och resurshållning. I och med vår vinst av Stockholms stads upphandling känns det som att vi sluter cirkeln, avslutar Christian Strömblad.Bakgrundsfakta:


Staden genomför ett moderniseringsarbete avseende det digitala stödet för arbetet inom Stadens sociala verksamheter inklusive kommunal hälso- och sjukvård. Målet för moderniseringen är att säkerställa ett digitalt stöd som är användarvänligt, stödjer moderna arbetssätt samt möjliggör kontinuerlig verksamhetsutveckling och ständiga förbättringar samtidigt som det tillgodoser högt ställda krav på informationssäkerhet.


Stockholms stad kommer med hjälp av Mobil Omsorg kunna användas för planering inom stadens vård-, stöd och omsorgsverksamheter.


Press och kommunikation, kontakta:

Sara Brandberg, kommunikatör Joliv, sara.brandberg@joliv.se

Sara Brandberg, Kommunikatör på Joliv


491 visningar0 kommentarer

Senaste inlägg

Visa alla