Vad jobbar du med?

Mobil OMSORG underlättar alla delar av arbetet och ger rätt förutsättningar för individcentrerad, kvalitativ och resurseffektiv hemtjänst, hemsjukvård och boende. Information och stöd när och där du behöver det

Boende

Hemsjukvård

Primärvård/Basal vård

Elevhälsoarbete

Avancerad hemsjukvård

Kvalitetsuppföljning/Tillsyn

Mobil OMSORG är ett IT-baserat verksamhetsstöd som täcker alla delar av arbetet inom hemtjänsten, hemsjukvård och boende. Från upprättande av genomförandeplan och insatsplanering till bemanning, genomförande, digital signering och journalföring. Mobil OMSORG ger ett enkelt och kraftfullt stöd för verksamhetens processer vilket bidrar till kvalitet och resurshushållning.

Hemtjänst

Boende

Hemsjukvård

Läs mer om Mobil OMSORG:

 

Mobil KLINIK är ett lättanvänt, mobilt IT-stöd, specifikt utvecklat för hemsjukvård. Mobil KLINIK täcker alla delar i er verksamhet, från vårdplanering och besökshantering till genomförande och uppföljning.

Läs mer om MobilKLINIK:

 

En viktig del av en skolsköterskas jobb är att arbeta långsiktigt med elevernas allmänna hälsa. Med pappersbaserade elevhälsoenkäter är arbetet tidskrävande och det är ofta svårt att skaffa en bra överblick över hälsoläget. Med CarePlus Skola underlättas arbetet genom enkel och effektiv insamling, lagring och sammanställning av hälsodata. 

Läs mer på CarePlus skola

 

Vill du också ersätta faxen?
HomeCare Portal är digital och integritetssäker kommunikation mellan vårdcentral och hemsjukvården.

Läs mer på CarePlus HC Portal

 
 

Quest är en produkt som ligger under Jolivs systerbolag Qurelia. Quest är ett mobilt uppföljningsverktyg för er som arbetar med kvalitetssäkring av till exempel omsorg, miljö inom kommuner och länsstyrelser eller privata verksamheter. Med modern teknik säkerställs och effektiviseras hela arbetsflödet från granskning av verksamheter till sammanställning och återrapportering.

Läs mer om Qurelia:

Vi gillar

INTEGRATIONER

Kontakta oss om du är nyfiken på ett samarbete.

 

Kontakta oss

så berättar vi mer

Om Joliv

Joliv utvecklar och stödjer användning av innovativa IT-stöd för bättre vård och omsorg. Företaget grundades 1999 och har idag lösning för omsorg, hemsjukvård, primärvård och elevhälsovård. Vårt systerföretag Qurelia AB arbetar med kunskap och IT-stöd för kvalitetsuppföljning inom vård och omsorg.

Besöksadress: Kopparbergsvägen 6, 722 13 Västerås

Postadress: Kopparbergsvägen 8, 722 13

Fakturor skickas till faktura@joliv.se

021 470 89 00 | kundservice@joliv.se | www.joliv.se

  • Facebook Social Icon
  • Linkedin Social Ikon
  • Instagram Social Ikon